სახმელეთო გადაზიდვა

 კომპანია გთავაზობთ საავტომობილო გადაზიდვებს ევროპის, შუა აზიის, თურქეთის, კავკასიისა და ყოფილი დსთ-ს ქვეყნების მასშტაბით.

 მომსახურება მოიცავს:

  • არაგაბარიტული/მძიმეწონიანი ტვირთების ტრანსპორტირება
  • გენერალური/ ნაკრები/ საკონტეინერო ტვირთების ტრანსპორტირება
  • საერთაშორისო და ადგილობრივი გადაზიდვები
  • მთლიანად/ ნაწილობრივ დატვირთული მანქანებით ტრანსპორტირება
 

სიახლეები