სარკინიგზო გადაზიდვა

 "ჯორჯიან გლობალ ფორვარდინგ"-ის მრავალწლიანი გამოცდილება სარკინიგზო სფეროში, საშუალებას აძლევს მას განახორციელოს ნებისმიერი  სახის (არაგაბარიტული, ნაყარი, მძიმეწონიანი, საკონტეინერო და ა.შ.) სარკინიგზო გადაზიდვა.

 მომსახურება მოიცავს:

  • გადაზიდვასთან დაკავშირებული ყველა საჭირო დოკუმენტაციის გაფორმება
  • ნებისმიერი სახის ტვირთის სარკინიგზო გადაზიდვა
  • ტვირთის დაცვა-გაცილება
  • საბაჟო-საბროკერო მომსახურება
 

სიახლეები