ტვირთის დასაწყობება

 კომპანია გთავაზობთ ტვირთის დასაწყობების სერვისს.

 ვახორციელებთ ტვირთების დროებითსა და გრძელვადიან დასაწყობებას, ასევე დანიშნულების ადგილამდე მიტანას, დახარისხებასა და შეფუთვას, მარკირებას.

 

სიახლეები