საპორტო მომსახურება

"ჯორჯიან გლობალ ფორვარდინგ" ახორციელებს შემდეგი სახის საპორტო მომსახურებას:

  • საპორტო ოპერაციების ზედამხედველობა
  • აგენტირება
  • ტვირთის დამაგრება
  • ტვირთის დასაწყობება
  • ტვირთის აღწერა
 

სიახლეები