მომსახურება

 ჩვენ გთავაზობთ საზღვაო სატრანსპორტო მომსახურებას მსოფლიოს ნებისმიერი მიმართულებით, რომელიც მოიცავს როგორც მთლიანი კონტეინერების, ასევე ნაკრები, ნაყარი და საბორნე ტვირთების გადაზიდვას.

 ტრანსპორტირება უზრუნველყოფს პორტიდან პორტამდე და კარიდან კარამდე მიტანის სერვისს.

 საზღვაო გადაზიდვა მოიცავს:

  • მთლიანი კონტეინერის/ნაკრები ტვირთების იმპორტი/ექსპორტი
  • ინტერმოდალური/მულტიმოდალური ტრანსპორტირება
  • გემის დაფრახტვა
  • საკონტეინერო გადაზიდვები
  • ნაყარი ტვირთები
  • საბორნე გადაზიდვები
  • დაზღვევა, დოკუმენტაციის შემოწმება
  • საბაჟო-საბროკერო მომსახურება
  • ტვირთის დასაწყობება
 

სიახლეები