კონტაქტი

 

თბილისი                                                                ფოთი

მისამართი: წერეთლის ქ. 116                                            მისამართი: აკაკის ქ.77

0191 თბილისი, საქართველო                                            4400 ფოთი, საქართველო

ტელ: +995 (32) 214 73 37                                                         ტელ: +995 (577) 22 53 57

ფაქსი: +995 (32) 237 28 84                                                       ელ-ფოსტა: office@ggf.ge

ელ-ფოსტა: info@ggf.ge, nino@ggf.ge                                     ვებ-გვერდი: www.ggf.ge

ვებ-გვერდი: www.ggf.ge                                                            

 

 

სიახლეები