საჰაერო გადაზიდვა

 კომპანია ახდენს საჰაერო ტვირთების გადაზიდვას მსოფლიოს ნებისმიერი ადგილიდან სხვადასხვა მიმართულებით.

 მომსახურება მოიცავს:

  • ტვირთის აღება, მიტანა
  • კარიდან კარამდე მიტანის სერვისი
  • საბაჟო-საბროკერო მომსახურება
  • ტვირთის დასაწყობება და დისტრიბუცია
  • დოკუმენტაციის შემოწმება
  • ტვირთის შეკვეთა
  • ტვირთის დაზღვევა
 

სიახლეები