კომპანიის შესახებ

 შპს. "ჯორჯიან გლობალ ფორვარდინგ", სატრანსპორტო-საექსპედიტორო კომპანია, დაარსდა 2008 წელს. ის გთავაზობთ სატრანსპორტო, საექსპედიტორო და ლოგისტიკურ მომსახურებას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. კომპანიას აქვს სათაო ოფისი, რომელიც მდებარეობს ქ.თბილისში და მისი ფილიალი, შავი ზღვის რეგიონში, ქ. ფოთში.

 საერთაშორისო პარტნიორთა და აგენტთა ქსელის მეშვეობით, კომპანია გთავაზობთ როგორც ჩვეულებრივ, ასევე არაგაბარიტული/მძიმე ტვირთების დამუშავებასა და ტრანსპორტირებას.

 

 

სიახლეები